Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2015

Οι πρώτες τρισδιάστατες εκτυπώσεις μου

Η πρώτη κατασκευή μου με τον τρισδιάστατο εκτυπωτή ήταν μια βάση για πλακέτες και η επόμενη ένα κουτί για κατασκευή. Η πρώτη ήταν με τρισδιάστατο μοντέλο που βρήκα στο Internet και η δεύτερη με σχεδίαση δική μου. Και οι δύο ήταν αρκετά καλές σαν αποτέλεσμα.